Newsletter – október 2022

Milí rodičia i žiaci, letí k vám nový newsletter. Dozviete sa v ňom o aktivitách, ktoré sa konali na našej škole. Nazrite do nášho sveta, v ktorom objavíte veľa šikovných rúk i múdrych hlavičiek.

Prajeme  príjemné čítanie.

S pozdravom Trebiška.

Newsletter – október 2022

Zdravý pohyb v ŠKD

Archeoskanzen v Nižnej Myšli

Jesenné dni v ŠKD

Matematika inak

Svetový deň duševného zdravia

Aktivity v CVČ

Technická olympiáda

Telesná s trénerom

Dramatizácia na čítaní

„Minimaratónsky“ beh

Ekotopfilm – Envirofilm

Testovanie k identifikácii športového talentu

Beseda – kariérové poradenstvo

 

Pozdrav pre starých rodičov

Veľká prestávka inak

Výtvarná súťaž – „Najkrajší sen“

Šarkaniáda

Hravá matematika

Tvorivé dielne na prvom stupni