Veľká prestávka inak

Prestávky sú pre žiakov veľmi dôležité. Počas prestávok sa môžu zregenerovať, oddýchnuť si, načerpať energiu a silu na prijímanie ďalších informácií. Ale ako docieliť, aby bola prestávka efektívna ? Viaceré štúdie spájajú fyzickú aktivitu so zlepšenými kognitívnymi schopnosťami, a preto si na našej Trebiške myslíme, že fyzická aktivita je počas prestávok najlepšia voľba. Žiaci majú možnosť za priaznivého počasia chodiť počas veľkej prestávky na školské ihrisko. Je to výborná forma oddychu, možnosť stretnúť kamarátov z inej triedy, zasmiať sa, porozprávať alebo len sa prejsť.