Výtvarná súťaž – „Najkrajší sen“

O čom snívajú naši malí VÝTVARNÍČKOVIA? Svoje sny výtvarne spracovali do výtvarnej súťaže ˶Najkrajší sen“, ktorú organizuje CVČ Domino.