Videopotulky po škole

Pripravili sme pre vás krátke videá s názvom Videopotulky po škole. Uvidíte priestory školy, triedy, telocvične, odborné učebne, plaváreň a iné miesta, do ktorých sa bežne nedostávame. Videami chceme pripomínať žiakom prostredie, ktoré mnohým už veľmi chýba. A triedam zase chýbajú žiaci. Nie sú zvyknuté na také dlhé ticho a poriadok … Videá budeme vydávať približne 2x týždenne. Navštívte aj náš video kanál na YouTube s názvom ZŠ Trebišovská 10, Košice.

 

Atletická dráha

 

Veľká telocvičňa

 

Učebňa fyziky a chémie

 

Malá telocvičňa

 

Zadná chodba – 3. a 4. ročník

 

Učebňa biológie

 

Tretí pavilón – druhý stupeň

 

Dolná chodba – 1. a 2. ročník