Videopotulky po škole

Pripravili sme pre vás krátke videá s názvom Videopotulky po škole. V krátkych videách môžete nahliadnuť do priestorov našej školy, tried, telocvične, odborných učební, plavárne a iných miest.

Navštívte aj náš video kanál na YouTube s názvom ZŠ Trebišovská 10, Košice.

 

ZŠ Trebišovská 10, Košice – Výzdoba na začiatku roka

 

Dolná chodba – 1. a 2. ročník

 

Tretí pavilón – druhý stupeň

 

Zadná chodba – 3. a 4. ročník

 

Učebňa biológie

 

Malá telocvičňa

 

Učebňa fyziky a chémie

 

Atletická dráha

 

Veľká telocvičňa