Návšteva MŠ Trebišovská 11

Dňa 24. 4. 2024 sa žiaci 1. B vybrali na návštevu do MŠ Trebišovská 11. V rámci spolupráce ZŠ a MŠ  prváci čítali predškolákom rozprávky. Prvákom čítanie ide už veľmi pekne. Blíži sa koniec školského roka a už nám zostáva len zopár písmen, ale už teraz čítajú ako veľkí školáci.