Newsletter – február 2024

Milí rodičia i žiaci, letí k vám nový newsletter. Dozviete sa v ňom o aktivitách, ktoré sa konali na našej škole. Nazrite do nášho sveta, v ktorom objavíte veľa šikovných rúk i múdrych hlavičiek.
Prajeme  príjemné čítanie.
S pozdravom Trebiška.

Hudobná výchova

Olympiáda z nemeckého jazyka

FRESH ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA v minihádzanej

Dejepisná olympiáda

Olympiáda zo SJL

Školské kolo geografickej olympiády

Exkurzia žiakov na SŠ

Výtvarná výchova na II. stupni

Zber dioptrických okuliarov

Prednáška o drogách

Kalendáre v ŠKD

Valentín v školskom klube detí

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2024/2025

Exkurzia do Národnej transfúznej stanice v Košiciach, 4. C

Workshop zručností

Fyzikálne experimenty

Vesmír

Biologická olympiáda

Skladáme puzzle

Trebiškoland – zábavné popoludnie pre budúcich prváčikov

Beseda o AIDS a HIV

Karate

Starostlivosť o rastliny