Olympiáda z nemeckého jazyka

Pred jarnými prázdninami sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci sa úspešne popasovali s náročnými úlohami pri gramatických testoch, pri čítaní s porozumením, počúvali hovorený prejav a tvorili i vo voľnej konverzácii na rôzne témy.

A kto bol najúspešnejší?

  1. Marek Petruška z 8. A
  2. Patrik Průša z 9. B
  3. Kristína Kužilová z 8. B

Žiaci tak odchádzali na jarné prázdniny s krásnymi cenami, ktoré financovala RADA RODIČOV. Výhercom zo srdca blahoželáme.