Deň zeme v ŠKD

Deň zeme sme v školskom klube, keďže nám počasie prialo, oslávili kreslením na asfalt. Nasledujúci deň sme sa v školskom klube rozprávali, o tom čo našej planéte škodí, i čo ju „teší“. Vyrábali sme rôzne typy zemegulí. Tejto téme sme sa sa venovali celý týždeň a nezabudli sme spomenúť aj triedenie odpadu.