Pracovné miesta

Voľné pracovné miesto v školskom klube detí (zverejnené 25.09.2020)

 

 Voľné pracovné miesto asistenta učiteľa (zverejnené 08.09.2020) – ukončené

 Voľné pracovné miesto v školskom klube detí (zverejnené 23.08.2020) – ukončené

 Voľné pracovné miesto na špeciálneho pedagóga (zverejnené 07.07.2020) – ukončené

Voľné pracovné miesto učiteľa matematika a informatiky (zverejnené 12. 06. 2020) – ukončené

Voľné pracovné miesto učiteľa SJL a ANJ (zverejnené 12. 06. 2020) – ukončené

Voľné pracovné miesto učiteľa matematiky a informatiky (zverejnené 05. 11. 2019) – ukončené

Voľné pracovné miesto vychovávateľky v ŠKD (zverejnené 04. 10. 2019) – ukončené

Voľné pracovné miesto učiteľa TŠV (zverejnené 29. 05. 2019) – ukončené

Voľné pracovné miesto učiteľa TŠV (zverejnené 28. 01. 2019) – ukončené

 Voľné pracovné miesto v školskom klube detí (zverejnené 09. 01. 2019) – ukončené

 Voľné pracovné miesto SJL – TŠV (zverejnené 11.10.2018) – ukončené

 Voľné pracovné miesto na asistenta učiteľa – tri miesta (zverejnené 30.05.2018) – ukončené

 Voľné pracovné miesto na školského psychológa (zverejnené 30.05.2018) – ukončené

 Voľné pracovné miesto na špeciálneho pedagóga (zverejnené 30.05.2018) – ukončené

 Voľné pracovné miesto v školskom klube detí (zverejnené 05.06.2018) – ukončené