Pracovné miesta a výberové konania

 Voľné pracovné miesto na špeciálneho pedagóga (zverejnené 09.04.2021) – ukončené

Výberové konania na funkciu riaditeľov škôl: (zverejnené 09.04.2021)
ZŠ Bukovecká 17, ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Park Angelinum 8, ZŠ Staničná 13, MŠ Jaltská 33, MŠ Zupkova 37, MŠ Žiacka 18, ZUŠ Márie Hemerkovej, Hlavná 68

Voľné pracovné miesto učiteľa SJL a BIO (zverejnené 02.10.2020) – ukončené

Voľné pracovné miesto v školskom klube detí (zverejnené 25.09.2020) – ukončené

 Voľné pracovné miesto asistenta učiteľa (zverejnené 08.09.2020) – ukončené

 Voľné pracovné miesto v školskom klube detí (zverejnené 23.08.2020) – ukončené

 Voľné pracovné miesto na špeciálneho pedagóga (zverejnené 07.07.2020) – ukončené

Voľné pracovné miesto učiteľa matematika a informatiky (zverejnené 12. 06. 2020) – ukončené

Voľné pracovné miesto učiteľa SJL a ANJ (zverejnené 12. 06. 2020) – ukončené

Voľné pracovné miesto učiteľa matematiky a informatiky (zverejnené 05. 11. 2019) – ukončené

Voľné pracovné miesto vychovávateľky v školskom klube detí (zverejnené 04. 10. 2019) – ukončené

Voľné pracovné miesto učiteľa TŠV (zverejnené 29. 05. 2019) – ukončené

Voľné pracovné miesto učiteľa TŠV (zverejnené 28. 01. 2019) – ukončené

 Voľné pracovné miesto v školskom klube detí (zverejnené 09. 01. 2019) – ukončené

 Voľné pracovné miesto SJL – TŠV (zverejnené 11.10.2018) – ukončené

 Voľné pracovné miesto na asistenta učiteľa – tri miesta (zverejnené 30.05.2018) – ukončené

 Voľné pracovné miesto na školského psychológa (zverejnené 30.05.2018) – ukončené

 Voľné pracovné miesto na špeciálneho pedagóga (zverejnené 30.05.2018) – ukončené

 Voľné pracovné miesto v školskom klube detí (zverejnené 05.06.2018) – ukončené