Záujmové útvary

Informácia k poplatkom za záujmové útvary je zverejnená na http://www.cvckosice.sk/6/

 

Angličtina hrou 3 3. ročník utorok 14.00  – 15.30 hod.
Angličtina hrou 4 4. ročník štvrtok 14.00 – 15.30 hod.
Atletika 1 2.-4. ročník pondelok 14.00 – 15.45 hod.
Atletika 2 5.-9. ročník štvrtok 14:00 – 15:30 hod.
Florbal – chlapci 5.-9..ročník streda 14.00 – 16.00 hod.
Futbal – chlapci 1.-4. ročník pondelok
štvrtok
16.00 – 17.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.
Gymnastika 1.-4. ročník pondelok 15.00 – 16.00 hod.
Hravá matematika 9. ročník podľa rozvrhu 14.00 – 16.00 hod.
Hravá slovenčina 9. ročník podľa rozvrhu 14.00 – 16.00 hod.
Hravé plávanie 1. ročník štvrtok 14:00 – 15:30 hod
Hravo na Testovanie 5 4. ročník utorok 14.00 – 15.30 hod.
Plávanie 5.-9. ročník pondelok 14.30 – 16.00 hod.
Plávanie 2 2. ročník utorok 14.00 – 15.30 hod.
Plávanie 3 3. ročník utorok 15.30 – 17. 00 hod.
Pohybové hry I 1.-2. ročník utorok 14.00 – 15.30 hod.
Športové plávanie 4. ročník štvrtok 15.30 – 17:00 hod.
Výtvarné umenie 1 1.-4. ročník pondelok 14.00 – 16.00 hod.
Výtvarné umenie 2 5.-9. ročník utorok 14.00 – 16.00 hod.
Výtvarníček 1.-4. ročník utorok 14.00 – 16.00 hod.
Zdravotné plávanie I 1.-4. ročník streda 14:00 -15:30 hod.
Zdravotné plávanie II 5.-9. ročník streda 15.30 – 17:00 hod.

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu:
SK28 5600 0000 0004 9561 4003.
Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie za ktoré platíte.