Záujmové útvary

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2021/2022:

 

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu:
SK28 5600 0000 0004 9561 4003.
Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie za ktoré platíte.

Informácia k poplatkom za záujmové útvary je zverejnená na http://www.cvckosice.sk/6/