Záujmové útvary

Záujmové útvary sú v školskom roku 2020/2021 z dôvodu zlej epidemiologickej situácie pozastavené.

 

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2020/2021:
https://www.zstrebisovska10.sk/ponuka-zaujmovych-utvarov/

 

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu:
SK28 5600 0000 0004 9561 4003.
Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie za ktoré platíte.

Informácia k poplatkom za záujmové útvary je zverejnená na http://www.cvckosice.sk/6/