Rada školy

 Štatút  rady školy

 VYHLÁŠKA 291/2004 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

 

Výročné správy rady školy:

Výročná správa rady školy za rok 2022

 Výročná správa rady školy za rok 2021

Výročná správa rady školy za rok 2020

Výročná správa rady školy za rok 2019

 Výročná správa rady školy za rok 2018

 Výročná správa rady školy za rok 2017

 Výročná správa rady školy za rok 2016

 Výročná správa rady školy za rok 2015

 Výročná správa rady školy za rok 2014

 Výročná správa rady školy za rok 2013

 Výročná správa rady školy za rok 2012

 Výročná správa rady školy za rok 2011