Rada školy

 Štatút  rady školy

 VYHLÁŠKA 291/2004 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

 

Členovia rady školy pri Základnej škole, Trebišovská 10, Košice:

Mgr. Beáta Ráczová – zástupca pedagogických zamestnancov – predseda

Mgr. Andrea Kováčová – zástupca pedagogických zamestnancov

Mária Šareková – zástupca ostatných zamestnancov školy

Ing. Peter Mati – zástupca rodičov

Ing. Jozef Štrkolec – zástupca rodičov

Mgr. Zuzana Taušová – zástupca rodičov

Mgr. Elena Zimanová – zástupca rodičov

Mgr. Patrícia Helfenová – zástupca zriaďovateľa

Mgr. Dominik Karaffa – zástupca zriaďovateľa

PhDr. Patrik Kohut – zástupca zriaďovateľa

Ing. Andrej Sitkár – zástupca zriaďovateľa

 

Výročné správy rady školy:

Výročná správa rady školy za rok 2023

Výročná správa rady školy za rok 2022

 Výročná správa rady školy za rok 2021

Výročná správa rady školy za rok 2020

Výročná správa rady školy za rok 2019

 Výročná správa rady školy za rok 2018

 Výročná správa rady školy za rok 2017

 Výročná správa rady školy za rok 2016

 Výročná správa rady školy za rok 2015

 Výročná správa rady školy za rok 2014

 Výročná správa rady školy za rok 2013

 Výročná správa rady školy za rok 2012

 Výročná správa rady školy za rok 2011