Rada školy

Členovia rady školy:

Za pedagogických zamestnancov: Mgr. Beáta Ráczová – predsedníčka rady školy
Mgr. Dana Janková – podpredsedníčka rady školy
Za ostatných zamestnancov: Mária Šareková – hospodárka školy
Za rodičov: Ing. Bronislava Jakabová
Mgr. Eva Kavčiaková
Silvia Kožušeková
Ervin Mittelmann, Dis.
Za zriaďovateľa: Ing. Martina Markovičová – oddelenie školstva
Ing. Jana Siladiová – oddelenie školstva
Mgr. Peter Liba – mesto Košice
MUDr. Igor Jutka – MČ Košice-Západ

 Štatút  rady školy

 Výročná správa rady školy za rok 2018

 Výročná správa rady školy za rok 2017

 Výročná správa rady školy za rok 2016

 Výročná správa rady školy za rok 2015

 Výročná správa rady školy za rok 2014

 Výročná správa rady školy za rok 2013

 Výročná správa rady školy za rok 2012

 Výročná správa rady školy za rok 2011