Newsletter – marec 2024

Milí rodičia i žiaci, letí k vám nový newsletter. Dozviete sa v ňom o aktivitách, ktoré sa konali na našej škole. Nazrite do nášho sveta, v ktorom objavíte veľa šikovných rúk i múdrych hlavičiek.

Prajeme  príjemné čítanie.
S pozdravom Trebiška.

Olympiáda z nemeckého jazyka

Hudobná výchova

Ovečky v ŠKD

Práca s vlnou v ŠKD

Trebiškoland – video

MDŽ

Pohyb živočíchov v praxi

Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

Vesmír očami detí

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín v kategórii žiakov 2. – 4. ročníka

Deň lesov v školskom klube

Fitnes gymnastika

Čitárnička

Knižný kvíz

Veľkonočný kvíz

Školské preteky  O MAJSTRA ŠKOLY – jarné kolo

Kráľ čitateľov

Veselá Veľká noc

Najkrajšie veľkonočné vajíčko

Rastlinná a živočíšna bunka