Fitnes gymnastika

Naša šikovná žiačka, Karolína Takáč  zo 7. C sa zúčastnila súťaže s  názvom BALKAN  CHAMPIONSHIP ZAGREB. Karolína získala dve úžasné 1. miesta.  Žiačka úspešne súťaži za klub FUSION FITNES.

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa krásnych úspechov.