Športy v škole

Hovorí sa, že príroda je najväčšou telocvičňou, no naši žiaci si zvykli najmä na tú vo svojej škole… A že v „Trebiške“ to v telocvični žilo stále rušným životom, svedčia vitríny plné rôznych ocenení. Za päťdesiat rokov jej trvania sa ich nazbieralo stovky. Veď naša škola je známa bohatou športovou tradíciou. Má k tomu vytvorené vynikajúce podmienky. A keďže teraz obe telocvične, zrekonštruovaný bazén i nový atletický okruh zívajú prázdnotou, chceme vám v postupne zaraďovaných príspevkoch predstaviť športy, ktoré sa na škole vyučovali a v ktorých boli naši žiaci úspešní.

Predstavíme športy: atletika, florbal, basketbal, volejbal, bedminton, stolný tenis, hádzaná, futbal, gymnastika a vybíjaná. Spôsob, akým budú predstavované, je nasledovný. Vždy bude spracovaný jeden šport v podobe stručnej charakteristiky daného športu (jeho podstata, vznik, pravidlá, atď.), potom sa v 2. odseku priblíži, akým spôsobom je tento šport organizovaný a vyučovaný u nás na škole (ako ho vyučujeme, čomu sa venujeme a čo sa deti môžu naučiť z daného športu). V 3.odseku budú vždy spomenuté a priložené odkazy na zaujímavosti, vtipné situácie, hru, film, rekordy, atď., ktoré budú súvisieť so spomínaným športom.

 

Gymnastika

Gymnastika je súbor telesných cvičení, ktorých  cieľom je všestranný rozvoj ľudského tela a udržiavanie zdatnosti a celkovo dobrej výkonnosti. V užšom slova zmysle sa termín gymnastika používa pre označenie  športových disciplín, ktorých …

… čítať celý článok

 

Futbal

Futbalové začiatky sú spojené od čias, kedy sa vymysleli prvé kožené lopty (približne 1 500 p.n.l. v Strednej Amerike). Nebol  to futbal v dnešnom ponímaní, ale predsa tieto loptové hry môžeme pokladať za „starého otca“ futbalu. Prvé civilizácie …

… čítať celý článok

 

Vybíjaná

Vybíjaná je prípravná športová hra pre mladší školský vek. Úlohou každého družstva je vybiť súperových hráčov a uhýbať sa pred vybíjaním. S loptou sa hrá s obmedzeniami uvedenými   v nasledujúcich pravidlách. Hrá sa zvyčajne na …

… čítať celý článok

 

Hádzaná

Podobne ako viacero loptových hier i hádzaná má svojich prapredchodcov už v najdávnejších obdobiach ľudskej histórie. Prvky chytania, hádzania, vedenia lopty obsahovali už v dávnej Číne, antickom Grécku i Ríme, či na Strednom východe …

… čítať celý článok

 

Stolný tenis

Stolný tenis, hovorovo aj „ping pong“, je individuálna sieťová športová hra, hraná v krytých halách na stoloch pre stolný tenis, pri ktorom sa hráči snažia zahrať raketou loptičku ponad sieťku tak, aby ju súper nemohol vrátiť, alebo aby mu …

… čítať celý článok

 

Bedminton

Bedminton je sieťová raketová športová hra. Je to bezpečný nekontaktný šport, ktorý je vhodný pre dievčatá a chlapcov. Prostredníctvom neho si deti budujú základné športové schopnosti. Veľkou výhodou bedmintonu je, že v že v rozvíjaní …

… čítať celý článok

 

Volejbal

Kolektívna športová hra, ktorej autorom je Američan William G. Morgan, narodený v New Yorku. Pôvodne sa tento šport nazýval aj “mintonette“. Pravidlá volejbalu vyšli v r. 1897 v prvej oficiálnej príručke severoamerickej atletickej …

… čítať celý článok

 

Basketbal

Basketbal je kolektívny loptový šport, ktorý sa na celom svete teší vysokej obľube. Jedná sa o kontaktný šport, v ktorom proti sebe bojujú dve päťčlenné družstvá v snahe svojho súpera poraziť získaním väčšieho počtu bodov. Za bod je …

… čítať celý článok

 

Florbal

Florbal je športom, ktorý v posledných rokoch zažil obrovský boom. Je to kolektívny halový šport, ktorý sa podobá pozemnému a ľadovému hokeju. Tento šport sa prevádzkuje na ihrisku o predpísaných rozmeroch 40 x 20 metrov …

… čítať celý článok

 

Atletika

Atletika patrí medzi najmasovejšie a najrozšírenejšie športové odvetvie. Častokrát je nazývaná aj ,,kráľovnou športu“. Má bohatú históriu od starovekého Grécka, cez jej obnovenie v 19. storočí až po dnešný prudký rozvoj v 21. storočí. Atletika …

… čítať celý článok