Športy v škole: Bedminton

Charakteristika športu

Bedminton je sieťová raketová športová hra. Je to bezpečný nekontaktný šport, ktorý je  vhodný pre dievčatá a chlapcov. Prostredníctvom neho si deti budujú základné športové schopnosti. Veľkou výhodou bedmintonu je, že v rozvíjaní týchto schopností môžu byť úspešné deti s akýmikoľvek schopnosťami, čo im umožní hrať bedminton napríklad len pre radosť zo života. Pri bedmintone by sme nemali zabudnúť ani na jeho spoločenské hľadisko, kde môžu hrať, trénovať i súťažiť chlapci a dievčatá spoločne. Tento šport môžu hrať i ľudia s handicapom.

Bedminton sa hrá po celom svete, v niektorých častiach sveta je však omnoho populárnejší než v iných. Najpopulárnejší je predovšetkým v ázijských štátoch, ako je Čína, Japonsko, Kórea a mnoho ďalších. V Európe je to Dánsko, Veľká Británia, Nemecko.

Najväčší záujem o bedminton nastal v roku 1992, kedy tento šport  bol zaradený medzi olympijské športy hrajúci sa na letných olympijských hrách.

V dnešnej dobe existujú dva pohľady na tento šport. Mnoho ľudí  ho vníma ako rekreačný šport, ktorý je obľúbený najmä vďaka jeho nenáročnosti na priestorové zabezpečenie a materiálne vybavenie. Viac “zanietení“ ľudia ho vnímajú ako súťažný šport s výraznou dynamikou a potrebou vysokej miery mentálnej pripravenosti, kde je zahrnutá pozornosť, postreh a v neposlednom rade i taktické myslenie.

 

V tomto ponímaní bedmintonu je dôležitá súhra všetkých častí tela:

Hlava – jej hlavnou úlohou je predvídanie toho, aký úder zahrá súper a aká bude moja odpoveď, neustále vyhodnocuje to, čo sa na kurte odohráva.

Ruky – od nich závisí technická stránka prevedenia úderu, je to len na ich cite, s akou presnosťou hráč úder zahrá.

Nohy – vďaka ich rýchlosti a sile rozhodujú o tom, či pohyb po kurte a návrat do hráčskeho strehu bude prevedený rýchle, včas a plynule.

„Krása tohto športu spočíva vo veľkom množstve variantov, zahrávanie jednotlivých úderov a riešení herných situácií na kurte, aj keď sa jedná o akúkoľvek úroveň hráča. To je potom zdrojom krásnych prežitkov a pocitov zo zistenia, čo všetko je možné s bedmintonovým košíkom dokázať.“

 

Bedminton na našej škole

V rámci našej školy sa snažíme rozvíjať aktivity v nasledovných činnostiach:

  • herné činnosti jednotlivca
  • herné situácie a hra medzi žiakmi
  • účasť na školských Okresných kolách.

 

Zaujímavé odkazy súvisiace s bedmintonom:

Pracuj správne s raketou: https://www.youtube.com/watch?v=Nfnrb8nr3B8

Výmena histórie: https://www.youtube.com/watch?v=aFGLXYcKD2M

Najlepšie momenty v bedmintone 1: https://www.youtube.com/watch?v=z_OCEBLrZrc

Najlepšie momenty v bedmintone 2: https://www.youtube.com/watch?v=9-yu-FPNztU

 
Naspäť na športy v škole