Zvonenie

1. hodina 800 – 845
2. hodina 855 – 940
3. hodina 1000 – 1045
4. hodina 1055 – 1140
5. hodina 1150 – 1235
6. hodina 1245 – 1330
7. hodina 1400 – 1440
8. hodina 1450– 1535

Veľká prestávka sa začína po druhej hodine od 940 do 1000 hod. Malé prestávky trvajú 10 minút.

 

zvonec