Tréneri v škole

V utorok sa na našej škole rozbehol v rámci aktuálnej situácie projekt „Tréneri v škole“.

Tento program je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy na prvom stupni základných škôl zážitkovým spôsobom výučby.

Prvé stretnutie s pani trénerkou dopadlo výborne. Žiaci si na ihrisku zašportovali, rozhýbali telo aj myseľ a hlavne sa dobre zabavili. Všetci žiaci sa tešia na ďalšie zaujímavé hodiny telesnej výchovy pod vedením kvalifikovaných trénerov.