Plavecká liga

SÚŤAŽNÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ ŠPORTOVEJ LIGY ZŠ V PLÁVANÍ
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2023 – 2024

 

Dobrý deň,
aj v tomto školskom roku nám začína na našom školskom bazéne Fresh školská športová liga ZŠ v plávaní, žiaci plávajú vo vyhradených termínoch v čase od 15:30 do 16.00 hod..
Je to školská súťaž  Centra voľného času, Orgovánová 5, Košice.
Sekretariát ligy: Centrum voľného času Ing. T. Gabošová, gabosova@cvckosice.sk – koordinátor súťaže
Dátum konania: november 2023 – apríl 2024

Kategórie: Žiaci štartujú podľa jednotlivých ročníkov v kategórii chlapcov a dievčat III. až IX. ročník. Vek je rozhodujúci len u žiakov, ktorí opakujú ročník !
1. stupeň: voľný spôsob – dĺžka plávania 25 m. (2 dĺžky bazéna)
2. stupeň: voľný spôsob – dĺžka plávania 50 m. (3 dĺžky bazéna)

 

Termíny jednotlivých kôl :
1.kolo – 6.11.2023 (voľný spôsob)
2.kolo – 5.2.2024 (voľný spôsob)
3.kolo – 4.3.2024 (voľný spôsob)
4.kolo – 8.4.2024 (voľný spôsob)

 

Žiaci na prvých troch miestach v každej kategórii získajú medaile a diplomy za obdobie november 2023 – apríl 2024. Tieto ocenenia odovzdajú koordinátori jednotlivých plavárni žiakom v máji 2024 spolu s nomináciou do finále. Do júnového finále postupujú iba prví najlepší plavci z každej kategórie. Víťazi finálových kôl budú ocenení na slávnostnom vyhodnotení FŠŠL v júni 2024.
Výsledky z pretekov zverejní riadiaci orgán Tatiana Gabošová CVČ Košice na stránke www.cvckosice.sk a oznámi zúčastneným školám.

 

Za príchod a odchod na plaveckú ligu sú zodpovední zákonní zástupcovia žiakov.

 

Mgr. Štefan Ivančo – učiteľ a rozhodca súťaže