Prázdniny

Prázdniny v školskom roku 2020/2021

Jesenné prázdniny: 29.10.2020 – 30. 10.2020
začiatok vyučovania: 02.11.2020
Vianočné prázdniny: 23.12.2020 – 07. 01.2021
začiatok vyučovania: 08.01.2021
Polročné prázdniny: 01.02.2021
začiatok vyučovania: 02.02.2021
Jarné prázdniny: 22.02.2021 – 26.02.2021
začiatok vyučovania: 01.03.2021
Veľkonočné prázdniny: 01.04.2021 – 06.04.2021
začiatok vyučovania: 15.04.2021
Letné prázdniny: 01.07.2021 – 31.08.2021
začiatok vyučovania: 02.09.2021

Polročné prázdniny 1.2.2021 sú rozhodnutím ministra školstva zrušené.