Deň zeme na našej Trebiške

V tento deň sme väčšina prišli oblečení v slávnostnej zelenej farbe. Prvá hodina začala reláciou Pre ZEM. Prečo sa tento deň každý rok pripomína, ako môžeme svojím osobným príkladom pomôcť Zemi, nám porozprávali dievčatá z V. C: Ema, Klárka a Miška.

Na druhej a tretej vyučovacej hodine sa žiaci 5. – 6. ročníka stretli v učebni informatiky, kde si zasúťažili vo vedomostnej súťaži  O našej planéte  Zem.  Borili sa s otázkami z prírody a geografie, riešili jednoduchý príklad z matematiky o sadení stromov, zaspievali ľudovú pieseň… Skúšali svoju kreativitu – tvorbou malého plagátu a vymýšľaním loga pre planétu Zem. A aké ceny žiaci získali? Okrem radosti i hnevu  sa žiaci dozvedeli, aj niečo nové. Každý žiak nabral energiu malým keksíkom a lízankou. Víťazné družstvá vyhrali kvety pre triedu. Najkreatívnejší boli súťažiaci z V. B, ktorí sa aj vo vedomostiach nedali zahanbiť, a preto aj zvíťazili.

Súťaž pre starších žiakov (  7. – 9. ) bola o niečo náročnejšia. Prvá úloha: „Prišli ste na súťaž v zelenom?“ „Ak, áno, máte už máte 5 bodov za člena družstva.“ Druhá úloha: „Pravda alebo fikcia?“ No posúďte sami: „Čo by ste povedali? Môže Čína každý týždeň otvoriť baňu na uhlie?“ „Jasné že nie, lebo otvorí DVE bane!“  Z každých 1 000 ton vyťaženej ropy 1 tona skončí vo svetovom oceáne? Žiaľ, áno! V tretej úlohe sme   hodnotili tvorivé poňatie malého plagátu ku Dňu zeme. Po prestávke na posilnenie sladkosťami sa pokračovalo vo vedomostných úlohách v tom poradí, ako si ich vyžrebovali. Jasné, že nemohol vyhrať každý, preto suverénne vyhrala 8. C. A tak, teraz riešia problém,  kam presadia ťahavé muškáty.

Veríme, že žiaci strávili čas nielen užitočne, ale aj zábavne.  Ďakujem za finančný príspevok RADE RODIČOV na zakúpenie kvetín a sladkých odmien.

Pozrite si, prosím, naše fotografie  z akcie …