Informácie k záujmovým útvarom

Záujmové útvary v školskom roku 2023/2024:

 

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu:
SK28 5600 0000 0004 9561 4003.
Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru (uvedené vyššie) a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie za ktoré platíte.

Informácia k poplatkom za záujmové útvary je zverejnená na https://www.cvckosice.sk/zaujmove-utvary/