Odovzdávanie ceny RADY RODIČOV

Dňa 6. 5. 2024 počas 1. vyučovacej hodiny prebehlo odovzdávanie ceny rady rodičov za najúspešnejších zberateľov ZRŠ poplatku.  Úspešnými triedami sa stali: trieda 1. B na prvom stupni a trieda 7. C na druhom stupni.  Žiaci úspešných tried získali finančný príspevok na jednodňový výlet.
Úspešným zberateľom srdečne gratulujeme a prajeme príjemne strávené chvíle na spoločnom výlete.
Za finančný príspevok ďakujeme RADE RODIČOV.