Noc v škole

Dňa 3. 5. 2024 naši ôsmaci nocovali v škole. Bola to opäť zábava, vytvorili sme si také stanové mestečko.

Žiaci športovali v telocvični, tancovali, rozprávali sa a niektorí si aj zaspievali. Chodbami sa ozýval smiech a veľa príbehov.

Počas Noci škole……
Medzitriedna súťaž ôsmeho ročníka v anglickom jazyku s témou PÁRTY, pozostávala z troch
častí. Prvá časť bola kvíz s desiatimi otázkami týkajúcimi sa danej témy a možnosťami
odpovedí. V druhej časti bolo treba opísať slovami zadané slovo, pričom ostatní z tímu
museli toto slovo uhádnuť a v tretej časti bolo zadané slovo potrebné nakresliť, aby ho
ostatní uhádli. Vyhrala trieda 8. A, druhé miesto patrí 8. B a tretie miesto získala 8. C. Žiaci
boli odmenení rôznymi perami a sladkosťami z financií rady rodičov.

Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky.