Slávik

Dňa 14. 05. 2024 našu školu reprezentovali tri žiačky v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska : Klárka Birošová – I. kategória, Natálka Krajňáková – II. kategória a Vivien Vnadová – III. kategória. Súťaž sa konala v CVČ Domino. Dievčatá predviedli skvelý výkon, za čo im ďakujeme a výsledkom je krásne 2. miesto, ktoré obsadila Klárka Birošová z 3. C a skvelé 3. miesto, na ktorom sa umiestnila Vivien Vnadová z 8. B.

Dievčatám srdečne blahoželáme!