Biologická olympiáda

Školské kolo biologickej olympiády sa uskutočnilo na pôde našej školy 22. a 25. marca  v kategórii žiakov 6. a 7. ročníka. Svoje sily si súťažiaci zmerali v praktickej aj teoretickej časti olympiády, z ktorej vzišlo 11 úspešných riešiteľov.  Na 3. mieste sa umiestnila Natália Krajňáková zo VI.A, 2. miesto obsadil Oliver Skyba, VI.B a 1. miesto patrilo Lei Lazorčík, VII.B. Dvaja najúspešnejší žiaci reprezentovali školu na okresnom kole olympiády.

Okresného kola biologickej olympiády v kategórii žiakov 8. a 9. ročníka sa zúčastnila aj Natália Šugárová, VIII.B, ktorá si vybojovala krásne 3. miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.