Trebiška – naša škola

Aká sme škola?  Sme bezpečné miesto s modernou víziou rozvoja školy, kde nájdete kolektív kvalifikovaných pedagógov s otvorenými názormi, ktorí podporujú tvorivosť, nové postupy a zohľadňujú individuálne potreby žiakov. Na našej Trebiške sa snažíme každý deň vytvárať príjemnú atmosféru pre žiakov, dbáme na vzájomný rešpekt a komunikáciu s rodičmi a žiakmi. Vytvárame priestor, kde sa hľadajú spôsoby riešení malých i veľkých problémov.

Na princípoch kalokagatie sa žiaci formujú už od nástupu na pôdu školy. Okrem pestrej palety  záujmových krúžkov ponúkame výučbu cudzích jazykov (ANJ, FRJ,RUJ, NEJ), úspešnú prípravu na celoslovenské testovanie T5 a T9, vedomostné súťaže či vyučovanie plávania už od prvého ročníka. Zaujímavými aktivitami a výučbou nielen v školskom klube detí podporujeme a rozvíjame zdravé sebavedomie žiakov, tímovú spoluprácu a osobnú zodpovednosť.

 

Základné informácie o škole:

 • vznik školy: september 1969,
 • počet žiakov: 580,
 • počet tried: 25 (I. st.: 12 tried, II. st.: 15 tried),
 • sme škola s bohatou športovou tradíciou so zameraním hlavne na plávanie, atletiku a gymnastiku, spolupracujeme so športovými klubmi FanyGym, ŠK UNI, FC Košice, v ponuke máme mnohé športové krúžky v spolupráci s CVČ,
 • do výchovno-vzdelávacieho programu sme integrovali predmety plávanie (1., 2. a 5. ročník) a atletika (3. a 4. ročník),ZŠ
 • výučba 4 cudzích jazykov: anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho,
 • 2010 – 2011 – modernizácia a rekonštrukcia školy (zateplenie, oprava strechy, výmena okien, rekonštrukcia bazéna),
  2016 – s finančnou podporou mesta bola vybudovaná nová atletická dráha,
 • 2017 – nadviazanie spolupráce s tréningovým centrom Kalimero,
 • pravidelne organizujeme plavecké výcviky – aj pre okolité školy, školy v prírode, lyžiarske výcviky, zahraničné poznávacie zájazdy, školské výlety…,
 • zúčastňujeme sa mnohých kultúrnych podujatí, divadelných predstavení, celoslovenských aj mestských projektov, súťaží, pozývame do školy umelcov, spisovateľov a súbory so zábavnými, výchovnými a vzdelávacími programami…

 

Životopis našej Trebišky v príhovore