Trebiška – naša škola

Aká sme škola?  Sme bezpečné miesto s modernou víziou rozvoja školy, kde nájdete kolektív kvalifikovaných pedagógov s otvorenými názormi, ktorí podporujú tvorivosť, nové postupy a zohľadňujú individuálne potreby žiakov. Na našej Trebiške sa snažíme každý deň vytvárať príjemnú atmosféru pre žiakov, dbáme na vzájomný rešpekt a komunikáciu s rodičmi a žiakmi. Vytvárame priestor, kde sa hľadajú spôsoby riešení malých i veľkých problémov.

Na princípoch kalokagatie sa žiaci formujú už od nástupu na pôdu školy. Okrem pestrej palety  záujmových krúžkov ponúkame výučbu cudzích jazykov (ANJ, FRJ,RUJ, NEJ), úspešnú prípravu na celoslovenské testovanie T5 a T9, vedomostné súťaže či vyučovanie plávania už od prvého ročníka. Zaujímavými aktivitami a výučbou nielen v školskom klube detí podporujeme a rozvíjame zdravé sebavedomie žiakov, tímovú spoluprácu a osobnú zodpovednosť.