Newsletter – január 2023

Milí rodičia i žiaci, letí k vám nový newsletter. Dozviete sa v ňom o aktivitách, ktoré sa konali na našej škole. Nazrite do nášho sveta, v ktorom objavíte veľa šikovných rúk i múdrych hlavičiek.
Prajeme  príjemné čítanie.
S pozdravom Trebiška.

Exkurzia v kláštore karmelitánov v Lorinčíku

Kryštalizácia v 7 ročníku

Plavecký kurz

Model vodárenského filtru

Pytagoriáda

Geniálna hlavička

Vznik SR očami žiakov ŠKD

„Ruské slovo“

Tráviaca sústava

Ako sa stať odborníkom na meranie kvality ovzdušia?

Hodina telesnej výchovy s trénerom

Slávnostné odovzdávanie polročných vysvedčení prváčikom

Niečo sa u nás chystá!!!