Slávnostné odovzdávanie polročných vysvedčení prváčikom

31. január bol v tomto školskom roku pre našich prváčikov výnimočný. Na prvákov vo veľkej telocvični čakalo prekvapenie v podobe malej slávnosti, ktorú pre nich pripravili triedne pani učiteľky. Za všetko, čo sa za celý polrok naučili, im triedne pani učiteľky slávnostne odovzdali ich prvé polročné vysvedčenie za prítomnosti vedenia školy. Pán riaditeľ a pani zástupkyňa pre 1. stupeň sa prváčikom prihovorili v úvodnom slove a popriali im veľa ďalších úspechov nielen v druhom polroku, ale aj v ďalšom štúdiu na našej škole. Veľký potlesk si vyslúžili triedne pani učiteľky, ktoré prváčikov učia nielen čítať, písať, počítať, ale pomáhajú im prekonávať aj množstvo prekážok. Ďalší potlesk patril pani vychovávateľkám, ktoré ich učia rôznym zručnostiam a starajú sa o nich popoludní. Deti mali z vysvedčenia veľkú radosť a veríme, že na tento pekný deň, tak rýchlo nezabudnú .