Kryštalizácia v 7 ročníku

Siedmaci vyskúšali, čo dokáže vytvoriť ocot a svoje výsledky experimentu aj odfotografovali. Kryštáliky, ktoré vidíte na fotografiách vznikli z nasýteného roztoku octanu vápenatého. Mušľa alebo vaječná škrupinka obsahujú zlúčeninu vápnika, ktorá sa v octe postupne rozpustí. Pri rozpúšťaní sa uvoľňujú bublinky plynu, oxidu uhličitého, ktoré je možné pozorovať.

Ako sa mušľa, kamienok či škrupinka postupne rozpúšťa, tak vápnik reaguje s octom a vzniká roztok zlúčeniny, ktorá sa volá octan vápenatý.  Keď sa rozpúšťadlo spotrebuje, vznikne nasýtený roztok a začne kryštalizácia.

(CH₃COO)₂Ca – vzorec octanu vápenatého