Niečo sa u nás chystá!!!

Niečo sa u nás chystá!!!
Deň otvorených dverí so sprievodným programom pre budúcich prváčikov pripravujeme 16.3.2023.
Bližšie informácie nájdete priebežne na stránke školy .
Tešíme sa na Vás.