Plavecký kurz

Tretiaci našej Trebišky počas mesiacov december a január absolvovali plavecký kurz, ktorý posmelil neplavcov, dodal odvahu k vodnej zábave a tých skúsenejších obdaril novými plaveckými zručnosťami. S kurzom sme sa rozlúčili plaveckými pretekmi.