Exkurzia v kláštore karmelitánov v Lorinčíku

Dňa 5.12.2022 žiaci štvrtého ročníka v rámci náboženskej výchovy navštívili Kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku. Program začal zaujímavou diskusiou spojenou s občerstvením, kde sa žiaci a bratia karmelitáni vzájomne predstavili a zaujímavými otázkami detí sa rozprúdil obohacujúci rozhovor. Neskôr sme sa presunuli do kaplnky na modlitbu svätého ruženca. Po nej mali žiaci možnosť prijať sviatosť zmierenia, počas ktorej prebiehal aj nácvik piesní na svätú omšu. Vyvrcholením celej duchovnej obnovy bola práve svätá omša, do ktorej sa žiaci zapájali čítaním a spevom. Návštevu kláštora sme ukončili spoločným obedom. Ďakujeme bratom karmelitánom za ich čas, ochotu a duchovné obohatenie. Posielame vianočné pozdravy a priania, do ktorých deti napísali aj vlastnú osobnú skúsenosť z tohto dňa.