„Ruské slovo“

24. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Ruské slovo“.  Témou bola  príroda.  Do súťaže sa zapojili žiaci 9.B a 9.C triedy.  Mali sme 3 disciplíny: spev, poéziu a prózu. Niekto mal trému, niekto bol suverén, niekto sa ani raz nepomýlil, no občas mal niekto tvrdú výslovnosť ako Angličan a niekto, akoby sa Rusom narodil…

Porota posúdila a vyhlásila tieto výsledky:

Spev

1. miesto: Tomáš Ševčík, IX.C

Poézia

1. miesto: Michaela Cicoňová, IX.B

2. miesto: Lenka Blizmanová, IX.B

Próza

1. miesto: Zuzana Benčová, IX.C

 

3. februára 2023 našu školu budú reprezentovať žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste.

Držme im palce!