Vznik SR očami žiakov ŠKD

Pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky si naši starší žiaci pripomenuli tento významný deň vytvorením pekných násteniek so svojimi prácami na hornej chodbe . Zasúťažili si aj v pexese O slovenské srdiečko. Spoznávali na kartičkách slovenské hrady a zámky. Pripomenuli si históriu, folklór, krásu našich krojov. Naším zámerom bolo upriamiť pozornosť detí na naše krásne Slovensko.