Ako sa stať odborníkom na meranie kvality ovzdušia?

Ako sa stať odborníkom na meranie kvality ovzdušia? Po prázdninách, v pondelok 9. januára 2023, žiaci 9. C sa najprv spoločne zamysleli nad jedným z najväčších znečisťovateľov ovzdušia – osobnou dopravou. Všetci vieme, že poloha našej školy, ktorá je pri frekventovanej ceste Popradská, robí našu školu vhodným miestom pre meranie znečistenia. Na to, kam umiestniť nádobky na zber údajov sa zamýšľali naši deviataci. Nakoniec spoločnými silami vybrali dve miesta. Jedno, kde bude veľký zdroj znečistenia a jedno miesto s predpokladaným menším znečistením. Meranie dopĺňa Zuzka Benčová a Gerard Janitor každodenným vypĺňaním meteorologických tabuliek. Tento zber údajov potrvá do polovice februára.