Pytagoriáda

7. a 8. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3. až 8. ročníka našej školy. Každý sa popasoval s rôznymi matematickými úlohami. Na výpočet daných príkladov mali 60 minút. A že máme skvelých počtárov, hovorí aj výsledková listina úspešných riešiteľov. Keďže oficiálne výsledky boli zverejnené pred vianočnými prázdninami a mali sme aj chrípkové prázdniny, tak výsledky zverejňujeme teraz a oceníme aj úspešných riešiteľov.

Úspešní riešitelia sú:

kategória P3 :

Tomáš Michal Heard III.C

Dáša Gombošová III.B

Adam Nalevanko III.B

Tamara El-Jamal III.B

Lucas Andrej Čekan III.C

Jakub Špirka III.A

Tatiana Petríková III.B

Richard Tokár III.A

 

kategória P4:

Eduard Dropko IV.B

Samuel Tocik IV.B

Patrik Bazelides IV.C

 

kategória P5:

Natália Krajňáková V.A

Lukáš Gerencsér V.A

Alexandra Szilágyiová V.B

 

kategória P6:

Dárius Teo Dzuruš VI.A

Andrej Križák VI.A

Michal Maňko VI.B

Richard Velk VI.A

Patrik Mlýnek VI.A

 

kategória P7:

Natália Šugárová VII.B

Natália Oroszová VII.C

Marek Petruška VII.A

Henri Hudačin VII.B

Miriam Drozdová VII.B

 

kategória P8:

Natália Kočanová VIII.B

Patrik Průša VIII.B

Laura Gundziková VIII.B

Veronika Želinská VIII.A

Marko Vysokai VIII.C

Liana Uličná VIII.B

Soňa Staneková VIII.A

 

Všetkým ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme.