Veľkonočné vajíčko

V súťaži o „Najkrajšie veľkonočné vajce“, ktoré tvorili žiaci tried 1. stupňa podľa hlasovania na Edupage vyhrala 1. miesto práca žiakov zo 4. C, 2. miesto práca 4. B a 3. miesto práca žiakov z 3. A.  Všetci žiaci týchto tried získali odmeny pre potešenie. A výhercovia aj poriadne veľkú a sladkú odmenu – od pani zástupkyne.