MIDIcoolvolley

Dňa 4. 4. 2024 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v MIDIcoolvolley (4-kový volejbal), ktoré sa konalo na našej škole Trebišovská 10.

Chlapci v zložení A. Baffi, M. Mingyar, D. Mičko, I. Leon a M. Valenčák obsadili pekné 3. miesto, avšak nestačilo to na postup na krajské kolo do Strážskeho.

Chlapcom patrí poďakovanie za reprezentáciu školy.