Školský turnaj vo vybíjanej

Aprílové dátumy  na našej škole patria už druhým rokom školskému turnaju vo vybíjanej. Turnaja sa zúčastnila každá trieda 2. stupňa, žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: mladší žiaci – 6. a 7. ročník, starší žiaci: 8. a 9. ročník. Mladší žiaci odohrali svoje zápasy 24. 4. 2024 a starší žiaci 25. 4. 2024.

Zápasy prebiehali v skvelej atmosfére, veľakrát boli stretnutia vyrovnané a hralo sa do poslednej minúty. Družstvá sa navzájom povzbudzovali a fandili si.

Konečné poradie v kategóriách:

Mladší žiaci: 1. miesto: 7. B, 2. Miesto: 7. A, 3. miesto: 6. C

Starší žiaci: 1. miesto: 9. A, 2. miesto: 8. B, 3. miesto: 9. B

Dúfame, že žiakom sa na turnaji páčilo a veríme, že sa nám podarí zorganizovať rovnako kvalitný turnaj aj na budúci školský rok.