Téma odlesňovania na hodinách ANJ

Odlesňovanie je problém, ktorý nás trápi čoraz viac. Zvyšovanie povedomia a pochopenie problému odlesňovania je preto jednou z dôležitých tém, o ktorých s našimi žiakmi diskutujeme. Na hodinách anglického jazyka v 8. ročníku sa tejto téme, ale aj iným environmentálnym témam  venujeme nielen v apríli. V tomto školskom roku sa žiaci téme odlesňovania venovali na niekoľkých hodinách. Najprv zbierali dostupné informácie na internete, hľadali fakty, štatistiky, pričom našli mnoho šokujúcich čísel. Tieto informácie potom spracovali a odprezentovali svojim spolužiakom v anglickom jazyku. Zhrnuli pritom všetky dôležité informácie a nakoniec navrhli možné riešenia daného problému v našej spoločnosti, pričom nás dospelých upozornili na chyby, ktoré robíme my a ktorým sa oni chcú vyhnúť.