Športy v škole: Gymnastika

Charakteristika športu

Gymnastika je súbor telesných cvičení, ktorých  cieľom je všestranný rozvoj ľudského tela a udržiavanie zdatnosti a celkovo dobrej výkonnosti. V užšom slova zmysle sa termín gymnastika používa pre označenie  športových disciplín, ktorých spoločným znakom je dôraz na čistotu prevedenia silových a koordinačných telesných prvkov a cvičení.

Gymnastika bola už v Antickom Grécku zaradená do systému celkového harmonického rozvoja človeka v duchu kalokagatie. Začiatky gymnastiky môžeme hľadať už v cvičeniach so zvieratami – ako s býkmi či koňmi . Názov gymnastika pochádza z gréckeho slova gymnós a vznikol tak, že Gréci predvádzali svoje telesné cvičenia bez odevu.

Súťaže v gymnastike sa organizovali už v druhej polovici 19. storočia. Športová gymnastika patrí medzi základné kamene olympijského programu, prvýkrát bola v programe Olympijských hier zaradená v Amsterdame v roku 1928.

Športová gymnastika je jedným z najstarších olympijských športov. Spoločným znakom športových gymnastických disciplín je hodnotenie predvedeného športového výkonu v súlade s predpísanou technikou zborom rozhodcov. Jednotlivé gymnastické odvetvia sa líšia podľa podstaty charakteristických prvkov zaradených do zostavy a podľa použitého športového náradia či náčinia.

Medzi základné ženské pretekárske disciplíny športovej gymnastiky patrí: preskok, prostné, bradlá, kladina a viacboj. Mužských disciplín je o čosi viac a sú náročnejšie, patrí tam:  preskok, prostné, kruhy, bradlá, hrazda a kôň naširoko.

O čosi ladnejšia je moderná gymnastika, v ktorej dochádza ku kombinácii prvkov baletu, gymnastiky, divadelného tanca a akrobacie buď  s náčiním, alebo bez neho. Náčiním sa v modernej gymnastike rozumie švihadlo, lopta, stuha, obruč a kužele.

 

V súčasnosti patria do olympijského programu tri gymnastické športové odvetvia:

  • Moderná gymnastika
  • Skoky na trampolíne
  • Športová gymnastika

Neolympijskými gymnastickými športami sú:

  • Gymteam
  • Športová akrobacia
  • Estetická skupinová gymnastika
  • Športový aerobik

Gymnastika na našej škole

V rámci našej školy sa snažíme rozvíjať tento šport v nasledovných činnostiach:

  • Spolupráca s Fanygym v tréningovom centre Kalimero (účasť na gymnastických súťažiach na medzinárodnej úrovni)
  • účasť na školských Okresných kolách a Krajských kolách v gymnastickom 4-boji
  • rozvoj gymnastických zručností na hodinách TŠV

Zaujímavé odkazy súvisiace s gymnastikou

Návod na základné prvky gymnastiky: https://www.youtube.com/watch?v=zYdUDxiIPKU

Skvelé gymnastické momenty: https://www.youtube.com/watch?v=Ykde_HaSFHc

Gymnastické ,záchrany“: https://www.youtube.com/watch?v=E0LQhOTDlEg

Gymnastické triky na trampolíne: https://www.youtube.com/watch?v=FB7lXepNktE

Športová akrobacia: https://www.youtube.com/watch?v=Q5L4MT8LdOQ

 

Naspäť na športy v škole