Rúška na prvom stupni

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 11.10.2020 je nosenie rúšok povinné aj pre žiakov prvého stupňa. Ostatné podmienky výchovno-vzdelávacie procesu ostávajú nezmenené na základe predchádzajúcich podmienok výchovy a vzdelávania. Žiadam všetkých o trpezlivosť a rešpektovanie tohto rozhodnutia.

Oznámenie ministra školstva:
https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/

Rozhodnutie ministra školstva:  https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf