Testovanie na COVID-19

Testovanie na COVID-19 pred nástupom do školy od 1.3.2021

 

Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania  RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva  č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ základných škôl od 1.3.2021 obnovuje školské vyučovanie základných školách na prvom stupni, prevádzku školských klubov detí a zariadení školského stravovania pre deti a žiakov školy. Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

Nástup žiakov do školy bude podmienený negatívnym testom na covid-19 jedného zo zákonných zástupcov žiaka.

Testovanie v našej škole bude prebiehať len pre zákonných zástupcov žiakov (len jedného z rodičov) a zamestnancov ZŠ Trebišovská 10, MŠ Trebišovská 11 a MŠ Humenská 51. Otestovať sa môžete aj na inom mobilnom odberovom mieste (nie však iná ZŠ; každá ZŠ si testuje svojich rodičov a zamestnancov).

Časy testovania:
26.2.2021 – 16.00 – 20.00 hod.
27.2.2021 – 9.00 – 17.00 hod.

Testovanie bude prebiehať prostredníctvom elektronickej registrácie na https://korona.kosice.sk/

Informácie k nástupu do školy od 1.3.2021 zverejníme 25.2.2021.