Fašiangová slovenčina

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry v maskách. Tohtoročné fašiangy sme si užili online na hodine slovenčiny. Poobliekaní, namaľovaní sme sa zjavili na obrazovke našich počítačov a mobilov. Ako rozprávkovým postavičkám, tiktokerkám a rôznym povolaniam sa nám úlohy zo slovenčiny riešili ľahšie a úsmevnejšie.