Aktualizované podmienky VVP

Zverejňujeme aktualizáciu pokynov výchovno-vzdelávacieho procesu
(hygienicko-epidemiologické podmienky) platné od 12.10.2020):

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Trebišovská 10, Košice v školskom roku 2020/2021 – aktualizácia od 12.10.2020

Príloha 1: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 MŠVVaŠ SR aktualizácia od 12.10.2020

Príloha 2: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

Príloha 3: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Príloha 4: Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Príloha 5: Rozhodnutie ministra školstva účinné od 12. októbra 2020 do odvolania

Opatrenie k noseniu rúšok – 14. 10. 2020