Športy v škole: Florbal

Charakteristika športu

Florbal je športom, ktorý v posledných rokoch zažil obrovský boom. Je to kolektívny halový šport, ktorý sa podobá pozemnému a ľadovému hokeju. Tento šport sa prevádzkuje na ihrisku o predpísaných rozmeroch 40 x 20 metrov. Cieľom je, podobne ako u väčšiny ostatných loptových športov, dostať loptu do bránky. K tomu sa používa ľahká plastová loptička, ktorá je dutá s vyvŕtanými otvormi. Hráči ďalej hrajú so špeciálnymi hokejkami vyrobenými špecificky pre tento šport, takzvanými florbalovým palicami či florbalkami. Podobne ako v hokeji tvorí jedno družstvo päť hráčov a brankár. Brankári na rozdiel od hokeja žiadnu hokejku používať nesmú, chytajú iba pomocou častí vlastného tela, ktoré sú chránené brankárskym výstrojom. Pôvodne florbal vznikol v USA, o tejto skutočnosti nie je príliš známe, pretože oficiálne sa za kolísku florbalu považuje Švédsko. Tam sa začal hrať v 70. rokoch. Florbal bol nazývaný aj slovom innebandy. Prvé Majstrovstvá Európy sa konali v Helsinkách v roku 1994.

 

Prečo je florbal taký obľúbený a aké sú jeho výhody?

  • Hranie florbalu je aeróbny typ cvičenia. Tento druh cvičenia je blahodarný pre naše zdravie, predovšetkým srdce a cievny systém.
  • Pravidelné hranie florbalu pôsobí na duševné zdravie – uvoľňujú sa endorfíny.
  • Hranie florbalu je pomerne málo nákladné, výstroj sa dá zaobstarať za slušnú cenu.
  • Hranie florbalu je nezávislé na počasí, pretože sa hrá v halách.
  • Florbal je kolektívna hra, jeho prevádzkovanie sa pozitívne prejavuje v sociálnej oblasti, človek uspokojuje jeden zo základných pudov, pridruženého s inými ľuďmi, priateľmi a podobne.

Atletika na našej škole

Florbal je v školskom športe momentálne moderným a preferovaným športom. Na našej škole sa nám ho darí rozvíjať vďaka florbalového vybaveniu v podobe loptičiek, brankárskeho vybavenia a florbalových hokejok. Novinkou v tomto školskom roku bol aj Školský florbalový turnaj pre žiakov a žiačky II.stupňa a zavedenie Florbalového krúžku, na ktorý sa môžu prihlásiť chlapci a dievčatá všetkých vekových kategórií.

Florbal sa snažíme rozvíjať v nasledovných florbalových činnostiach:

  • vedenie lopty, streľba, prihrávky,
  • herné situácie a vysvetlenie pravidiel florbalu,
  • samotná hra, zápasy a školské florbalové kolá,
  • účasť na okresných kolách vo florbale v rámci okresu a mesta Košice.

 

Zaujímavé odkazy:

Florbalová triky: https://www.youtube.com/watch?v=LXlyZxmTX6Y

Freestyle vo florbale: https://www.youtube.com/watch?v=Mk0MFeDAV9Q

pravidlá florbalu – zmeny a ich výklad: https://www.youtube.com/watch?v=a8TGXnZccPE

Priestupky vo florbale + rozhodca: https://www.youtube.com/watch?v=ms7PYMSH2rw

 

Naspäť na športy v škole