Športy v škole: Atletika

Charakteristika športu

Atletika patrí medzi najmasovejšie a najrozšírenejšie športové odvetvie. Častokrát je nazývaná aj ,,kráľovnou športu“. Má bohatú históriu od starovekého Grécka, cez jej obnovenie v 19. storočí až po dnešný prudký rozvoj v 21. storočí. Atletika obsahuje atletické pohybové činnosti, ktoré majú rôznu štruktúru a charakter, preto ju v súčasnosti delíme do jednotlivých disciplín: behy, skoky, vrhy a hody, chôdzu a viacboj.

 

Význam atletiky je nepopierateľný  a vidíme ho v nasledovnom:

  • zahŕňa disciplíny, ktoré stavajú na prirodzených lokomóciách – pohyboch,
  • má komplexný účinok na naše telo – zdravotný, výchovný a vzdelávací, psychologický,
  • je zaradená v školských osnovách na všetkých stupňoch a typov škôl,
  • atletické súťaže sú súčasťou všetkých celosvetových a celoeurópskych športových podujatí.

Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Európy v atletike sa konajú každé dva roky. V súčasnom programe Olympijských hier, ktoré sa konajú každé štyri roky, má atletika zastúpenie v 24 mužských disciplínach a 22 ženských dispciplínach.

Atletika na našej škole

Tento šport je neodmysliteľnou súčasťou na hodinách Telesnej a športovej výchovy našej školy. Žiaci sa atletike môžu naplno venovať a rozvíjať ju aj vďaka 200m atletickej tartanovej dráhe, ktorú má škola k dispozícii.

Rozvíjame a venujeme sa jej v nasledovných disciplínach:

  • beh na 60, beh na 300 m, beh na 800m a 1 km, štafetový beh
  • skoky – skok do diaľky, skok do výšky
  • hody – hod kriketovou loptičkou

 

Zaujímavé odkazy na atletické rekordy, súťaže a vtipné situácie:

Atletické rekordy: https://www.youtube.com/watch?v=Rc7CKfckYcY

Zaujimavosti: https://www.youtube.com/watch?v=YQJOBCkkY1c

Atletická abeceda a rozcvička: https://www.youtube.com/watch?v=mnTGKYOFR6s

Nepredvídateľné situácie v atletike: https://www.youtube.com/watch?v=HtceKFTHKpc

Emil Zátopek – československá atletická legenda: https://www.youtube.com/watch?v=HA8ThwXl1SA

 

Naspäť na športy v škole