Prezentácie z HUV

Žiaci 6. a 7. ročníkov pripravovali v rámci hodín HUV svoje prezentácie. Téma pre žiakov VI.roč. bola spracovať život a tvorbu skladateľov klasickej hudby. Téma pre žiakov VII.roč bola viazaná na učivo súčasnej pop hudby a najmä na jej obľúbené osobnosti . Všetci žiaci sa snažili túto tému zvládnuť, ale len tie, ktoré splnili všetky podmienky, aby mohli byť zverejnené, ponúkame a zároveň vyslovujeme pochvalu žiakom – autorom.

 

Prezentácie žiakov 6. ročníka:

Zuzana Benčová, VI.C

Michaela Cicoňová, VI.C

Martina Grodná, VI.A

Daniel Hirčko, VI.C

Krnel Kľoc, VI.A

Ester Kniežová, VI.B

Slavomír Ľalik, VI.A

Miriam Lisyová, VI.A

Blanka Rodaničová, VI.A

Kristián Skyba, VI.B

Martina Šuľová, VI.C

Sandra Švecová, VI.A

Richard Zubko, VI.C

Prezentácie žiakov 7. ročníka:

Samuel Zátroch, VII.B

 Szálomé Gajdosova, VII.B

Lívia Gavaľová, VII.B

Karolína Rolková, VII.B