Deň lesov v školskom klube

V roku 2012 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. marec za Medzinárodný deň lesov (International Day of Forests – IDF). Tento deň je určený na oslavu a zvyšovanie povedomia o význame všetkých typov lesných ekosystémov.

Aj v školskom klube sa deti rozprávali o dôležitosti lesov.