Školské kolo Hviezdoslavov Kubín v kategórii žiakov 2. – 4. ročníka

Dňa 15. 2. 2024 sa konalo školské kolo literárno-recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii žiakov 2. – 4. ročníka. Pred porotou mladší žiaci predniesli zaujímavé básne aj príbehy.
Medzi najúspešnejších recitátorov v kategórii próza patria:

  1. miesto: Kristína Fabriciová – postup do okresného kola
  2. miesto: Martin Halás zo 4. C
  3. miesto: Laura Benhatchi zo 4. A

Čestné uznanie získal Max Trudňák zo 4. C

V prednese poézie boli úspešní títo žiaci:

  1. miesto: Karin Dzurišová z 3. B – postup do okresného kola
  2. miesto: Natália Mitríková z 2. B
  3. miesto: Alexandra Ninčáková zo 4.C

Čestné uznanie získali : Ester Tóthová z 3. A, Katka Benčová z 3. C, Kamilka Petrášová z 3. C, Dávid Siewiersky z 2. C

Stále sa tešíme záujmu detí o umelecký prednes literatúry! Našim školským reprezentantom držíme palce!